Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dnia 26 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie SP pod opieką p. Alicji Kisielewskiej oraz p. Ewy Surmy przygotowali montaż słowno-muzyczny o patriotycznej wymowie.
Apel rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Zaprezentowano także historię konstytucji. Uczniowie śpiewali również pieśni o tematyce patriotycznej. Było to również okazją do przypomnienia uczniom ważnych faktów z historii Polski.
Nie zabrakło także odświętnych strojów i wyeksponowania symboli narodowych.