Dzień Ziemi

Dzień Ziemi obchodzony 22 kwietnia to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze – tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Musimy być przyjaciółmi przyrody – ekologami i dbać o środowisko. Budzenie wśród dzieci i młodzieży współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody, to główne cele tegorocznych obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole, które obyły się 23 kwietnia 2018 r. W obchody Dnia Ziemi włączyły się wszystkie klasy wraz z przedszkolakami.
Najpierw uczniowie zaprezentowali swoje stroje na pokaz mody ekologicznej „Eko-moda”. Uczniowie wspaniale zaprezentowali przygotowane z surowców wtórnych kreacje. Jury również dokonało oceny wcześniej przygotowanych prac technicznych z materiałów wtórnych „Coś z niczego”. Prace były imponujące. Chętni uczniowie i przedszkolaki mogli pochwalić się swoją wiedzą podczas quizu i zagadek ekologicznych. Kulminacyjnym punktem obchodów Dnia Ziemi było nagrodzenie wszystkich klas upominkami za udział w konkursach.