Ewangelia w oczach dziecka

W dniu 27.05.18. podczas niedzielnej Mszy św uczniowie z SKC przy współpracy z ks Proboszczem przedstawiły scenkę do fragmentu ewangelii w/g św Mateusza. Przesłaniem inscenizacji były słowa Jezusa: „Idźcie, więc i nauczajcie wszystkie narody” rozumiane jako zadanie dane każdemu z nas, wszędzie tam gdzie jesteśmy.