Bezpieczna droga do szkoły

W naszej szkole duże znaczenie odgrywa edukacja związana z bezpieczeństwem dzieci. Na początku każdego roku szkolnego dzieci poznają, bądź przypominają sobie zasady, którymi należy się kierować podczas drogi do i ze szkoły. Aby pogłębić temat bezpieczeństwa odbyło się spotkanie z policjantem. Spotkanie miało miejsce w piątek 5 października i było przeznaczone dla wszystkich przedszkolaków oraz uczniów naszej szkoły. Policjant rozmawiał z dziećmi o bezpiecznym poruszaniu się po ulicach. Szczegółowo omówił zasady bezpiecznej drogi do szkoły, jak i powrotu ze szkoły. Przedyskutował znajomość podstawowych znaków drogowych, takich jak: przejście dla pieszych, uwaga dzieci. Przypomniał także zasady poruszania się na przejściu dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Policjant zwrócił uwagę na konieczność noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu, czy plecaku. Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu i zadawały dużo pytań. Dzieliły się także swoimi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami.