Powiatowy konkurs ekologiczny

Dnia 7 lutego odbył się w Bytowie „Powiatowy konkurs ekologiczny” o tytuł Mistrza Ekologii.
Z naszej szkoły udział w nim wzięła Anna Stoltman z klasy VIII. Przygotowując się do konkursu musiała opanować bardzo szeroki zakres wiadomości dotyczących ochrony środowiska oraz przyrody ze szczególnym uwzględnieniem: wpływu codziennych czynności i zachowań na stan środowiska, degradacji środowiska ich przyczyn i wpływu na zdrowie człowieka, substancji szkodliwych dla organizmów żywych i ich oddziaływania na środowisko przyrodnicze, wpływu człowieka na środowisko, form ochrony przyrody, ochrony wody, gleby i powietrza, gospodarki odpadami.