„Dobrze Cię widzieć”

Nasza szkoła uczestniczy w kampanii „Dobrze cię widzieć”, czyli ogólnopolskiej kampanii społecznej – realizowanej w ramach projektu „Bezpieczna droga”. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży. Z tej okazji odbył się apel na którym Pani Dyrektor przekazała wszystkim uczniom z klas 1-7 kamizelki odblaskowe. Teraz jesteśmy widoczni!