Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w naszej szkole tradycyjnie rozpoczęło się na sali gimnastycznej. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie uczniowie klasy VIII złożyli ślubowanie. Po ślubowaniu głos zabrała pani dyrektor Dorota Grzegorczyk. Szczerze podziękowała wszystkim za ciężką pracę w tym roku szkolnym, podsumowała ważniejsze wydarzenia i konkursy, które odbyły się w naszej szkole. W kilku słowach zwróciła się również do naszych absolwentów życząc im sukcesów w dalszej edukacji oraz udanego wypoczynku.
Pierwsza część uroczystości była poświęcona naszym absolwentom. Pani Dyrektor wraz z wychowawcą wręczyła im świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej. Następnie uczniowie klasy ósmej oficjalnie pożegnali się z Panią Dyrektor, nauczycielami, pracownikami szkoły oraz z młodszymi kolegami i koleżankami. Następnie uczniowie klasy VII przepięknie pożegnali swoich starszych kolegów i koleżankę życząc im samych sukcesów w dalszym życiu.
Druga część uroczystości rozpoczęła się wystąpieniem Przewodniczącego Rady Gminy. Pan Jerzy Tarnowski podziękował wszystkim nauczycielom za ośmioletnia pracę z naszymi uczniami oraz wręczył Nagrody Wójta. Za pracę w roku szkolnym 2018/2019 Nagrodę Wójta Gminy Trzebielino otrzymali:
Natalia Fijałkowska
Seweryn Sibiński
Marta Rudzińska
Łukasz Wołczyński
Następnie wychowawcy klas wręczyli nagrody oraz świadectwa z wyróżnieniem dla uczniów kl. I-VII. Pozostali uczniowie otrzymali świadectwa z rąk swoich wychowawców w swoich klasach.
Życzymy więc wszystkim udanych wakacji, a tym którzy skończyli naukę w naszej Szkole Podstawowej, życzymy owocnych sukcesów w dalszej edukacji oraz życiu osobistym.