Podziękowanie

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Trzebielinie pragnie podziękować absolwentom i ich rodzicom za wspólne lata nauki i czas poświęcony na rzecz pracy szkoły oraz za wysokie wyniki egzaminów ósmoklasisty. Życzymy dalszych sukcesów i powodzenie na kolejnych etapach edukacji!