Szkolny konkurs matematyczny

Cel konkursu :
1)Rozwijanie wyobraźni i wyzwalanie aktywności uczniów.
2)Pobudzanie uczniów do poszukiwania, porządkowania i przedstawiania informacji.
3)Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności.
4)Podniesienie samooceny uczniów.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV –VIII Szkoły Podstawowej w Trzebielinie. Czas trwania konkursu od września do końca kwietnia. Co tydzień w poniedziałek uczniowie otrzymają cztery zadnia do rozwiązania. Zadania znajdują się na poczcie na wp
Klasa IV do VI Login : konkurs4-6@wp.pl Hasło: konkursmatematyczny
Dla klasy VII i VIII Login: konkurs-7-8@wp.pl Hasło: konkursmatematyczny
W zeszycie konkursowym uczniowie przepisują zadania (lub wklejają). Rozwiązują je przez tydzień. Co poniedziałek dają zeszyt do sprawdzenia. Za każde poprawne zaznaczenie odpowiedzi 1 pkt natomiast za rozwiązanie 1 pkt. Razem można zdobyć 2 pkt za zadanie.
Punkty sumujemy i na koniec kwietnia osoba, która będzie miała największą liczbę punktów, wygrywa konkurs w danej kategorii. W przypadku tej samej liczby punktów odbędzie się dogrywka polegająca na rozwiązaniu zadań w formie pisemnej.
W konkursie nagrodzone zostaną I, II oraz III miejsce kwotą pieniężną. Natomiast wszyscy, którzy przez cały okres trwania konkursu będą rozwiązywać zadania, otrzymają ocenę cząstkową z matematyki, dyplom oraz nagrody rzeczowe.
Magdalena Dawidowicz