Fizyka nam nie straszna…

Jak działa Prawo Archimedesa? Co to jest siła wyporu? Na te pytania odpowiedź znaleźli uczniowie klasy siódmej podczas samodzielnie wykonanych doświadczeń na lekcji fizyki ?