Język polski – klasa V

Proszę przeczytać z podręcznika tekst „Katarynka” i obejrzeć na TVP Kultura w czwartek 19 marca o godzinie 13:00. Proszę również wykorzystać do pracy w domu materiały z ogłoszenia o zdalnym nauczaniu.


Z poważaniem,
Dorota Grzegorczyk