Nauczanie zdalne w klasach starszych

Nauka zdalna w klasie VII
Uczniowie podczas lekcji chemii słuchają omawiany temat, debatują i wspólnie rozwiązują zadania na tablicy „po drugiej stronie” ?