Biblioteka z myślą o naszych uczniach

W tych trudnych chwilach  biblioteka szkolna przygotowała kilka propozycji czytelniczych dla naszych uczniów.  W ofercie mamy dla uczniów kilka konkursów czytelniczych odpowiednio dopasowanych do możliwości i wieku uczniów.

List do Babci i Dziadka – kl. IV-VI  

https://pbw.slupsk.pl/sites/default/files/regulamin_list_do_babci_dziadka_0.pdf

Chcę być taki jak…- – kl. O- III

http://pbw.gda.pl/wp-content/uploads/2020/03/2020.03.26-Chce_-byc´-taki-jak….pdf?fbclid=IwAR0koQOFySQli7Dk3caIqc26eWjb3xvJ3krspWGwce6NXXGLNbcb4wzvrCw

Myślę więc czytam….-kl. IV- VI

http://pbw.gda.pl/wp-content/uploads/2020/03/2020.03.26-Mys´le_-wie_c-czytam.pdf?fbclid=IwAR3l-70fF7AxolyfzlofBe9qB2vVU7WHtLpJEygbiFTwPq_9L8qzYCkG8NE

Sleeveface  –  kl. VII- VIII

http://pbw.gda.pl/wp-content/uploads/2020/03/2020.03.26-Sleeveface-ksia_z˙ka-w-mojej-domowej-przestrzeni.pdf

Uczestnictwo w proponowanych przez bibliotekę formach aktywności jest dobrowolne i ma na celu, obok szeroko rozumianego rozwijania zainteresowań czytelniczych, przede wszystkim urozmaicić dzieciom i młodzieży czas, zapełnić zajęcie na ewentualną nudę oraz odciągać od pracy z komputerem i Internetem, a także spędzać lub kierować swoje działania na wspólne relacje z rodziną. W razie niejasności i pytań proszę do mnie pisać na librusie.

Szczegółowe regulaminy  i wytyczne do poszczególnych konkursów zamieszczone zostaną oddzielnie.

Zapraszamy!!!