Chcę być taki jak…- – kl. O- III

A teraz  biblioteka przygotowała coś dla najmłodszych ,naszych milusińskich  z klas : 0- III .

Zadanie konkursowe: Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej w formacie A4. Autor pracy wykonanej dowolną techniką powinien zaprezentować ulubioną postać z książki lub filmu, z którą najbardziej się utożsamia. Praca plastyczna powinna być  na temat „Chcę być taki jak….”, którego autor/ka podzieli się swoją wiedzą i emocjami związanymi z bohaterem książki lub filmu, który jest dla niego wzorem do naśladowania

* Praca plastyczna powinna spełniać następujące wymagania: wykonanie w dowolnej technice np. rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera), wyklejanki, collage; format A4 oryginału; skan lub zdjęcie zgłoszonej pracy nie powinno przekraczać pojemności 1 MB; format przesłanego pliku: JPEG.

* Skan lub zdjęcie pracy plastycznej należy przesłać na adres mailowy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku: sekretariat@pbw.gda.pl do dnia 10 kwietnia 2020 r. (w treści maila proszę podać imię i nazwisko, dane szkoły oraz telefon kontaktowy rodzica).

      *Organizator zamieści zgłoszoną pracę na profilu biblioteki: facebook.com/pbwGdansk

*Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony na podstawie liczby polubień odnoszących się
do poszczególnych filmów.

*Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 17 kwietnia br. Informacja zostanie zamieszczona
na stronie internetowej Organizatora oraz na FB, natomiast laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wygranej.

*Nagrody zostaną wysłane pocztą. *szczegółowy regulamin konkursu do pobrania: Regulamin konkursu „Chcę być taki jak…” 

http://pbw.gda.pl/wp-content/uploads/2020/03/2020.03.26-Chce_-byc%C2%B4-taki-jak….pdf?fbclid=IwAR0koQOFySQli7Dk3caIqc26eWjb3xvJ3krspWGwce6NXXGLNbcb4wzvrCw