List do babci i dziadka – klasy IV-VI

Kochani  uczniowie z kl. IV-VI :

Jeśli się nudzicie lub macie dość siedzenia przy komputerze i chcecie nieco odmiany to zapraszam do wzięcia udziału w konkursie bibliotecznym o zasięgu wojewódzkim. Konkurs ten jest ciekawy, ponieważ daje Wam szansę na przybliżenie relacji z Babcią lub Dziadkiem, a dziadkom umili z pewnością ten trudny czas  i poruszy serca. Niżej zapisałam najważniejsze informacje dotyczące konkursu.

List do babci lub/i dziadka – konkurs na list o książce, którą przeczytałam/łem w  czasie pobytu w domu, adresowany do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego.

 1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu listu, w którym uczeń podzieli się wrażeniami i refleksjami o książce przeczytanej podczas pobytu w domu. Przy pisaniu listu należy zachować poprawną polszczyznę, kompozycję listu i układ graficzny właściwy dla formy listu. List powinien być napisany odręcznie- więc dość czytelnie.
 2. Długość listu nie powinna przekraczać dwóch stron A4. Należy przesłać list do 9 kwietnia na adres  e-mail : git3@wp.pl lub bezpośrednio na adres  mailowy organizatora: Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku udostepnianie.pbw.slupsk@gmail.com  do dnia 10 kwietnia 2020 r.
 3. Kryteria oceniania: poprawność ortograficzna, przestrzeganie zasad interpunkcji, czytelność zapisu, estetyka, pomysłowość
 4. Organizator umieści list na profilu biblioteki  www.facebook.com/pedagogicznaslupsk/  Dodatkowo, na werdykt Komisji będzie miała wpływ liczba polubień pod zdjęciem listu

IV. Warunki konkursu i nagrody:

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 17 kwietnia. Informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej organizatora oraz na FB, natomiast opiekun laureata konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo o wygranej.
 2. Nagrody zostaną wysłane pocztą.

V. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.

VI .  Warunki dodatkowe:

Przesłanie pracy przez uczestnika niepełnoletniego oznacza, że opiekun uczestnika Konkursu:

 1. zgodził się na udział uczestnika w Konkursie
 2. zaakceptował wszystkie warunki określone w regulaminie Konkursu
 3. zgodził się na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienie informacji o wynikach konkursu i o przyznaniu nagród na stronie internetowej (FB) Organizatora
 4. posiada wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane

szczegółowy regulamin znajduje się Regulamin konkursu: 

https://pbw.slupsk.pl/sites/default/files/regulamin_list_do_babci_dziadka_0.pdf