Myślę więc czytam….-kl. IV- VI

„Myślę więc czytam” -Tym razem coś dla starszej młodzieży naszej szkoły .

Uczniowie klas VII-VIII  nasza biblioteka szkolna nie zapomniała też o Was. Ósmoklasiści pewnie dzielnie pracują nad testami, ale siódmą klasę, gdyby się nudziła i chciała oderwać nieco od lekcji szkolnych i komputera i oraz Internetu zapraszam do prześledzenia propozycji bibliotecznych przygotowanych z myślą o Was.

Mam dla Was propozycję zdania konkursowego polegającego na  wykonaniu maksymalnie 3-minutowego filmu, prezentującego fragment ostatnio przeczytanej książki, z zaangażowaniem pozostałych członków rodziny.

A tu zamieszczam  szczegóły:

  1.  W konkursie mogą brać udział filmy, do których materiał został nagrany samodzielnie przez twórców za pomocą aparatu fotograficznego, kamery, telefonu komórkowego, tabletu, smartfona itp.
  2. Filmy powinny spełniać następujące wymagania techniczne: długość maksymalnie 2 minuty; film musi zawierać napisy początkowe i końcowe; film powinien być edytowalny w powszechnie dostępnych programach do edycji wideo  AVI, MP4, VCD lub innym umożliwiającym odtwarzanie ze stacjonarnego odtwarzacza.
  3. Film powinien być wykonany samodzielnie. Jeden uczeń może być autorem tylko jednego filmu.
  4. Film należy przesłać na adres mailowy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku: sekretariat@pbw.gda.pl do dnia 10 kwietnia 2020 r. (w treści maila proszę podać imię i nazwisko, dane szkoły oraz telefon kontaktowy ucznia lub rodzica/opiekuna – w przypadku uczniów niepełnoletnich). Uczniowie z kl. VII, którzy prześlą film na adres git3@wp.pl będą dodatkowo ocenieni za tę pracę a ocena będzie wpisana do dziennika z przedmiotu plastyka i potraktowana , jako zadanie dodatkowe.
  5. Organizator zamieści film na profilu biblioteki: facebook.com/pbwGdansk
  6. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony na podstawie liczby polubień odnoszących się do poszczególnych filmów.

Szczegółowy regulamin do pobrania  : Regulamin konkursu „Myślę więc czytam”

http://pbw.gda.pl/wp-content/uploads/2020/03/2020.03.26-Mys%C2%B4le_-wie_c-czytam.pdf?fbclid=IwAR3l-70fF7AxolyfzlofBe9qB2vVU7WHtLpJEygbiFTwPq_9L8qzYCkG8NE