Program stypendialny KLASA

https://www.bnpparibas.pl/fundacja/dzialalnosc-fundacji/program-stypendialny-klasa

Otwieramy drzwi przyszłości

Już od 18 lat wspieramy zdolnych absolwentów szkół podstawowych z mniejszych miejscowości w ich rozwoju edukacyjnym i społecznym. W tym roku również ruszamy z „Klasą”, autorskim programem stypendialnym Fundacji BNP Paribas, skierowanym do młodych ludzi, którzy chcieliby kontynuować naukę w czołowych polskich liceach, a dla których byłoby to niemożliwe bez wsparcia finansowego. W programie uczestniczą renomowane szkoły z 5 miast akademickich – Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Gdyni i Szczecina.

,,KLASA” TO STYPENDIUM OBEJMUJĄCE:
 

  • pełne wsparcie w trakcie 4 lat nauki w liceum,

Każdy uczestnik programu ma zapewniony pobyt w internacie oraz wyżywienie, otrzymuje podręczniki i comiesięczne kieszonkowe, bierze udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych. Stypendyści programu są też pod stałą opieką wychowawcy i pedagogów.

  • stypendium finansowe na I roku studiów.

PONADTO „KLASA” ZAPEWNIA:
 

  • wsparcie działań wolontariackich,

W ramach programu zaangażowania stypendystów „Możesz na mnie polegać” uczniowie dzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami i czasem – każdy wybiera to, w czym czuje się najlepiej.

  • udział w integracyjnym obozie językowym,
  • dostęp do nagród stypendialnych,
  • wieloletnie wsparcie Fundatora – Banku BNP Paribas,
  • dalszy rozwój w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwentów.