Pierwsza litera poznana w klasie zerowej

Nasze zmagania z nowo poznaną literką „O”
w klasie zerowej

?
?
?