Język niemiecki w klasie I

Klasa I na lekcji języka niemieckiego i ich własnoręcznie wykonane „Monstery”

?