Edukacja zdalna

Od poniedziałku zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych).

Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec?fbclid=IwAR32SMg8mucn5JeMS999wIwKQ1ql0vMTiNtAXzgXCGBVHzLi9QhiOtQMdlo