List pani Prezes KRUS skierowany do dzieci w sprawie zachowania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.