„Granty PPGR”

KOMUNIKAT

W związku z ogłoszeniem Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym–„Granty PPGR” , którego celem jest Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego bardzo proszę o złożenie w sekretariacie szkoły do dnia 8.10.2021r. stosownego oświadczenia.( oświadczenie można pobrać w sekretariacie szkoły lub u wychowawców klas)

Oświadczenie mogą składać rodzice dzieci uczęszczających do naszej szkoły ( w tym klasy zerowej ) , których członkowie rodziny( krewni w linii prostej . tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali na terenie byłych PGR. Oświadczenia proszę składać w sekretariacie szkoły.