Pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Aktywna Tablica”

Z projektu „Aktywna Tablica” do szkoły Podstawowej w Trzebielinie zostały zakupione pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane są na zajęciach wyrównawczych, logopedycznych, godzinach wychowawczych i wielu innych zajęciach. Uczniowie przez zabawę rozwijają swoje umiejętności, pogłębiają wiedzę oraz uczą się jak radzić sobie z emocjami.