Zadanie domowe

UWAGA WSZYSCY UCZNIOWIE!

PILNA WIADOMOŚĆ!!!!!

Zadajemy Wam pracę domową! Każdy musi ją „odrobić”. Szczegóły na poniższym zdjęciu.

?