Podziękowanie

Dziękujemy bardzo wszystkim rodzicom i przyjaciołom szkoły za wspieranie naszych działań i inicjatyw w I semestrze roku szkolnego 2022/2023.

W szczególności chcielibyśmy podziękować Panu Mariuszowi Szarkowi za pomysł, zainicjowanie i rozpoczęcie wymiany starego oświetlenia na energooszczędne oświetlenie ledowe. Wymiana nie byłaby możliwa bez sponsorów:

Pana Tomasza Czechowskiego,

Pana Jerzego Tarnowskiego,

Pana Marka Wiśniewskiego,

Pana Andrzeja Labudy,

Pana Tomasza Zacholskiego,

Pana Bogdana Piechowskiego,

Pana Marcina Łukasiewicza,

Pana Artura Ostaszewskiego,

Pana Janusza Cichosza.

Wymiana rozpoczęła się od sali lekcyjnej numer 1 i będzie kontynuowana .

Panu Pawłowi Kosowi dziękujemy za zorganizowanie specjalnego samochodu i sprawne wywiezienie na PSZOK starych i niepotrzebnych rzeczy z naszej szkoły.

Dziękujemy bardzo i liczymy na dalszą współpracę.

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Małgorzata Zacholska

wraz z gronem pedagogicznym, uczniami i pracownikami szkoły.