Szkoła

Szkoła Podstawowa w Trzebielinie istnieje jako szkoła polska od 7.03.1946roku.

 Zajęcia rozpoczęły się 11marca 1946 roku .Do szkoły zaczęło uczęszczać 35 dzieci w wieku od  7 do 15 lat.

Pierwszym kierownikiem szkoły był pan Majda Zygmunt.

Przewodniczącym Koła Rodzicielskiego został Narloch Józef.

1września 1973 roku do szkoły w Trzebielinie (klasa VII, VIII) przybyli uczniowie z Cetynia i Poborowa. Liczba uczniów wyniosła 212.

22 sierpnia 1977 roku Szkoła Podstawowa w Trzebielinie staje się Zbiorczą Szkołą Gminną.

Ważną datą w historii szkoły jest 1 września 2000roku.Zgodnie z założeniami reformy SP w Trzebielinie staje się szkołą sześcioklasową. Zaczynają w niej naukę uczniowie z Cetynia i  Zielinia .

W chwili obecnej do szkoły uczęszcza  142 dzieci z Trzebielina , Zielinia, Cetynia, Poborowa, Dolna, Owczar .Kadra pedagogiczna liczy 13 osób. Większość to nauczyciele dyplomowani z doświadczeniem.

Dyrekcja i grono pedagogiczne przy współpracy z rodzicami starają się stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju. Uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach sportowych, informatycznych, przyrodniczych. Pogłębiać wiedzę z języka polskiego i matematyki.