Nauczyciele

Dyrektor –  Dorota Grzegorczyk   

Nauczyciele

Alicja Kisielewska

język polski

wychowawca klasy VI

Magdalena Dawidowicz

matematyka, robotyka

wychowawca klasy VIII b

Jurand Bownik

przyroda, geografia, biologia

wychowawca klasy VIII a

Danuta Popielewska

historia, wiedza o społeczeństwie

wychowawca klasy VII

Ewa Surma

muzyka, plastyka, zajęcia techniczne, biblioteka

wychowawca klasy IV

Andrzej Labuda

wychowanie fizyczne

 

Elżbieta Fijałkowska

język niemiecki

wychowawca klasy V

Honorata Ślusarska

język angielski, wychowanie do życia w rodzinie

Bożenna Kowalkowska

fizyka

Katarzyna Waśkowiak

fizyka, chemia

wychowawca klasy 0 

Renata Mizielińska

religia

Monika Czykier – Sokołowska

edukacja dla bezpieczeństwa

Angelika Nisztuk

język angielski, informatyka, edukacja przedszkolna

Magdalena Sibińska

edukacja wczesnoszkolna, logopeda, pedagog 

wychowawca klasy I

Honorata Pitroch

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca klasy II

Grażyna Pszeniczna

edukacja wczesnoszkolna

wychowawca klasy III

Jagoda Krężel

logopeda

wychowawca grupy przedszkolnej 3/4 latków

Anna Machola

wychowawca grupy przedszkolnej 4/5 latków

Anna Dzierżak

nauczyciel wspomagający