Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski 2022/2023

„MAŁY SAMORZĄD”– Przedszkole, klasy I-III

PRZEWODNICZĄCY:

  • Szymon Bodnar kl. I

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

SKARBNIK

OPIEKUN

Anna Machola, Małgorzata Kos

„DUŻY SAMORZĄD” – klasy IV-VIII

PRZEWODNICZĄCY:

  • Paweł Weiner kl. VIII

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

SKARBNIK

OPIEKUN

Honorata Ślusarska , Dorota Bruska

Samorząd Uczniowski 2021/2022

PRZEWODNICZĄCA

  • Natalia Fijałkowska kl. VII

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

  • Filip Swędrowski kl. VIII B

SKARBNIK

  • Łukasz Wołczyński kl. VIII A

OPIEKUN

Angelika Nisztuk, Alicja Kisielewska, Anna Machola

Samorząd Uczniowski 2020/2021

PRZEWODNICZĄCY

  • Łukasz Wołczyński kl.VII a

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

  • Zuzanna Kierzk kl. VIII

SKARBNIK

  • Filip Swędrowski kl. VII b

OPIEKUN

Honorata Ślusarska, Katarzyna Waśkowiak, Jagoda  Krężel


Prezydium Rady Rodziców

1.    Barbara Bilińska – przewodnicząca

2.    Paweł Wołczyński – wiceprzewodniczący

3.    Małgorzata Kos – sekretarz

4.    Agnieszka Kwasigroch – skarbnik

Komisja rewizyjna Rady Rodziców

1.    Paweł Jabłoński – przewodniczący

2.    Joanna Jabłońska – członek

3.    Aleksandra Bieńkowska – członek